+ セリフ一覧
Grand summon
召喚 「シュウウウウウゥゥゥ……」
Synthesis
レベルアップ 「Gaaaaaaaaa!!」
霊基再臨 2 「Aaaaaaaaaa……」
4 「Aaaaaaaaaa!!」
Battle
開始 1 「Gaaaaaaaaa!!」
スキル 1 「Gaaaaa!」
2 「Gaaaaa!」
コマンドカード 1 「Ahrrr」
2 「Ohrr」
3 「Ahrrr!!」
宝具カード 「Hooooooo!!」 
アタック 1 「Ga!」
2 「Aaaaa!!」
3 「Aaaaaaaaa!!」
エクストラアタック 「Arrrthurrrrrr!!」
宝具 「Arrrthurrrrrr!!」
ダメージ 1 「Uaaaaaaaaa!!」
戦闘不能 1 「Ahrrrr……Ohrrrrr……」 
勝利 1 「Gaaaaaaaaa!!」 
My room
会話 1 「Ga!」
好きなこと 「Arrrthurrrrrr...」
嫌いなこと 「Arrrrthurrrrrrr...!!」
聖杯について 「Gala...had...」
イベント開催中 「!?...!?...!?...」
誕生日 「Birth...day...」